logo blobb here!

Om smärta

Smärta är en oerhört viktig skyddsmekanism vars syfte är att värna om vår överlevnad och välmående. I medicinska termer är smärta definierad som en subjektiv upplevelse. Den är i hög grad betingad av en mängd individuella omständigheter och faktorer.

Smärta är ingenting Du inbillar Dig.

Upplevelsen av smärta föranleds av en impuls som skickas genom nervsystemet.

I våra vävnader sitter särskilda smärtreceptorer. Deras uppgift är att reagera och uppmärksamma oss på vävnadsskada eller hot om vävnadsskada.

När smärtreceptorerna uppfattar retningar skickar de impulser via ryggmärgen till hjärnan. I hjärnan bearbetas sedan informationen i en komplicerad process, i vilken hjärnan avgör om smärtimpulserna skall gå vidare till vårt medvetande eller om de skall stoppas. Hjärnan kan också skicka signaler till ryggmärgen för att bromsa smärtan. Hjärnan kan då använda sig av elektriska impulser eller kemiska substanser. Allt detta utspelar sig under loppet av vad vi uppfattar som ett ögonblick.

Den vanligaste typen av smärta är vävnadsskadesmärta (nociceptiv smärta), som orsakas av skada/hot om skada i någon av alla de vävnader som kroppen består av. En annan typ av smärta är nervskadesmärta (neuropatisk smärta), som orsakas av skada/funktionsstörning i nervsystemet.

Smärta är en upplevelse där den fysiska smärtretningen ingår som en del. I vår hjärna bearbetas smärtretningen mot en rad individuella omständigheter och faktorer som vi instinktivt eller erfarenhetsmässigt relaterar till smärtan. Detta innebär att smärtupplevelsen inte endast utgörs av fysisk smärta utan också är en blandning av olika känslor. Som alla känslor kan smärtupplevelsen påverkas av andra upplevelser som exempelvis olika typer av stress.