logo blobb here!

Kronisk smärta

Kronisk smärta är smärta som varat över sex månader eller mer. Den kan uppstå utan någon synbar orsak. Det finns emellertid en del möjliga förklaringar.Att smärtan är kronisk är inte liktydigt med att den inte går att lindra eller bota. Det betyder bara att den har funnits under lång tid.