logo blobb here!

Olika slags smärta

Det finns olika typer av smärta inom smärtmedicinen, som kräver olika typer av behandling. Ett smärttillstånd kan vidare vara resultatet av en kombination av smärttyper.

vävnadsskadesmärta

Nociceptiv smärta, även kallad vävnadsskadesmärta, orsakas av skada/hot om skada i någon av alla de vävnader, ben- och fettvävnad, muskler och hud, som kroppen består av.

Visceral smärta är ett slags vävnadsskadesmärta som är svårare att lokalisera då smärtreceptorerna (nociceptorer) oftast inte är belägna i själva de inre organen utan hinnan som omger organen. Smärtan förläggs då ofta till ett yttre organ. Ett exempel på detta är smärta i käkarna vid hjärtinfarkt.

Vävnadsskadesmärta är det vanligaste av smärttillstånden.

Nervsmärta

Neuropatisk smärta eller nervsmärta orsakas av skada/funktionsstörning i nervsystemet. Nervsmärtan strålar ut i hela nervens utbredningsområde och smärtan upplevs ofta vara belägen någon annanstans än där skadan faktiskt är. Många gånger påverkas dock känsel i det område där skada föreligger.

Nervsmärtans signaler går utanför de somatiska system som nås av kroppens egna smärtdämpande ämnen och är även okänsliga för vanliga smärtstillande läkemedel.

Psykogen smärta

Psykogen smärta är ett symptom som uppträder vid allvarlig psykisk sjukdom eller störning.

Idiopatisk smärta

Idiopatisk smärta är smärta utan känd orsak. Det finns ett stort antal smärttillstånd där kunskap om varför smärta uppkommer är så pass liten, att man betecknar mekanismen som föranleder smärtan som hitintills okänd.