logo blobb here!

Smärta och stress

Ihållande smärta kan få företräde framför andra funktioner och konsekvenser i form av sömn- och koncentrationssvårigheter, känslor av oro och rädsla, ångest och nedstämdhet.

Denna påfrestning kan i sin tur leda till stressfysiologiska reaktioner som försvårar behandling. Stress skapar stress och kan orsaka en ond cirkel där det är svårt att avgöra orsak och verkan.

Man ska komma ihåg att detta även är kopplat till hur smärtan bearbetas i hjärnan mot bakgrund av den enskilde patientens omständigheter och erfarenheter och även hur omgivningen behandlar patienten.

Det kan därtill spela roll var smärtan är belägen. Smärta som är belägen så att den lättare kan tolereras genom att inta en mer bekväm position, som exempelvis ryggproblematik, är kortsiktigt mindre känslomässigt påfrestande än konstant huvudvärk.