logo blobb here!

Smärta och vår omgivning

När information om smärta förmedlas till hjärnan, bearbetas den mot bakgrund av en mängd faktorer, varav några är minnen av tidigare smärtupplevelser, ålder, sociala och kulturella influenser, attityd och förväntningar. Styrkan i smärtupplevelsen är alltså i hög grad beroende av vad den enskilda personen associerar med smärtan, smärtans orsaker och tidigare samt nuvarande omständigheter.

Vi kan aldrig veta säkert hur någon annan upplever smärta eller om de förstår den smärta vi själva känner. Känsla är en subjektiv upplevelse och smärta är en känsla.

Det är många gånger oerhört krävande att leva med smärta. Ofta bemöts man av vänner och familj som inte riktigt förstår. Ibland brister läkare och vårdpersonal i sin empatiska förmåga. Smärttillstånd kan också innebära en ekonomisk påfrestning i och med nedsatt arbetsförmåga och därmed förlorad inkomst.

Det är Din egen upplevelse av smärtan som är den absolut viktigaste källan till kunskap. Prata uppriktigt med Din läkare och Din omgivning. Försök inte undanhålla eller tillrättalägga Din smärtupplevelse för att möta föreställda konventioner. Vi upplever alla smärta olika.