logo blobb here!

Om smärtmedicin

Smärtmedicinens uppgift är att införliva kunskap om smärtans mekanismer med den enskilde patientens upplevelse av smärtan. Ett gott öra är smärtläkarens främsta tillgång och skyldighet.

Den medicinska vetenskapens syfte är att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdom. Man delar in medicin i teoretisk och praktisk medicin.

Teoretisk medicin är kunskapen och forskningen om människans kropp och kroppsfunktioner, sjukdomar, orsaker och botemedel. Praktisk medicin är praktik och tillämpning av den teoretiska medicinen. Eftersom den praktiska medicinen i många avseenden sker i mötet med patienten förutsätter den förmåga till empati, kunskap och erfarenhet.

Smärtmedicin är ett brett område där det bedrivs ständig, intensiv forskning. Det smärtmedicinska vetenskapsområdet spänner över såväl teoretisk som praktisk medicin och mellan dessa existerar ett ständigt utbyte som är helt avgörande för smärtmedicinens framåtskridande.

Smärta är i hög grad betingat av individuella omständigheter och betecknas medicinskt som en subjektiv upplevelse. Vi vet fortfarande inte exakt vad som sker i hjärnan vid smärttillstånd och hur olika faktorer och mekanismer samspelar. Vi kan på ett ungefär spåra den enskilda smärtimpulsens väg, men det Centrala Nervsystemet är långt mer avancerat än som kan utläsas från detta. Därför är det så viktigt att läkare och forskare tillgodogör sig den enskilda patientens kunskap och upplevelse av smärtan för att kunna förstå och behandla smärttillstånd och vidareutveckla den smärtmedicinska vetenskapen.

Hos Weinreich Smärtmottagning håller vi oss ajour med den forskning som bedrivs inom det smärtmedicinska området och uppdaterar oss kontinuerligt om nya kunskaper och behandlingsmetoder för att kunna erbjuda en bättre och mer effektiv vård.