logo blobb here!

Om Weinreich

I slutet av åttiotalet beslöt Gunnel och Karl Weinreich efter många år inom sjukvården att starta sin egen läkarpraktik. Gunnel slutade som sjukvårdsbiträde och Karl lämnade en position som överläkare, för att tillsammans öppna en privat mottagning för behandling av långvariga smärttillstånd. Målsättningen var att kunna lägga mer tid och resurser för att bredda den egna behandlingskunskapen inom smärtmedicin. 1988 öppnade paret Weinreich Smärtmottagning.

Weinreich Smärtmottagning

Weinreichs Smärtmottagning hjälper patienter som lider av svåra och långvariga smärttillstånd. Tillsammans har Gunnel och Karl Weinreich många års erfarenhet av smärtbehandling och anestesi.

KARL Weinreich

"Smärtmedicin är ett otroligt spännande område. Det sker hela tiden nya upptäckter inom forskningen och via Internet kommer denna information sedan allmänheten till känna. Ny kunskap och vetgiriga patienter gör mitt arbete till en daglig inspirationskälla."

Karl Weinreich är legitimerad läkare med specialistkompetens i de medicinska specialiteterna "Anestesi och intensivvård" och "Smärtlindring".

Anestesi är bedövning och narkos för operationer och andra ingrepp som kräver detta. Som verksam narkosläkare på större sjukhus har Karl ansvarat för smärtlindring på operations-, uppvaknings- och intensivvårdsavdelningar. Smärtlindring ingår som en del av narkosläkarens arbete på sjukhus och smärtmottagning på sjukhus eller annan lokalisering är en utvidgning av denna verksamhet. Innan Karl och Gunnel öppnade Weinreich Smärtmottagning, arbetade Karl som överläkare på Örnsköldsviks Sjukhus.

Karl är behandlande läkare och medicinskt ansvarig på Weinreich Smärtmottagning.

GUNNEL Weinreich

"Det är en glädje att arbeta i en lugn miljö under rogivande omständigheter. På Weinreich Smärtmottagning har vi dessutom patienter i alla åldrar och från alla jordens hörn och det är fascinerande att få höra deras berättelser om sina ofta tankeväckande livsöden. Det är ett sällsynt privilegium att kunna ta sig tid att bara lyssna"

Gunnel Weinreich är sjukvårdsbiträde.

Gunnel har utöver sin långvariga erfarenhet av arbete inom långvård och intensivvård, studerat beteendevetenskap vid Linköpings universitet.

I egenskap av sjukvårdsbiträde sköter Gunnel en stor del av patientkontakten på Weinreich Smärtmottagning och assisterar vid behandling samt ansvarar för vårdbetingade åligganden inom sitt kompetensområde. Hon har utöver detta övergripande ansvar för mottagningens administrativa åtaganden.

OSKAR Weinreich

"Jag är väldigt nyfiken som person och älskar att lära mig nya saker. Hur människor fungerar är en av de svåra sakerna i livet och därför en av de mest lockande sakerna att lära sig om — både teoretiskt och direkt genom mötet med patienter. Mitt arbete här innebär mycket personkontakt och varje dag lär jag mig nya saker och förundras över hur intressanta, lika och olika människor är."

Oskar Weinreich är vikarierande sekreterare och receptionist på Weinreich Smärtmottagning.

Oskar är ny på Weinreich Smärtmottagning och har tidigare studerat ett år på sjuksköterskeprogrammet. Oskar kommer arbeta med mindre administrativa sysslor, och kommer hjälpa till med ansvaret för bokning av patienter och journalskrivning. Oskar kommer också assistera vid undersökning och behandling.