logo blobb here!

Behandling hos oss

Weinreich Smärtmottagning hjälper Dig som lider av svåra och långvariga smärttillstånd.

Hos oss inleds all kontakt med ett samtal där vi tillsammans med Dig bedömer om Weinreich Smärtmottagning har rätt kompetens för att hjälpa. Om så är fallet ställer vi med hänsyn till Din sjukdomshistorik och upplevelse av smärtan en smärtdiagnos. Utifrån denna arbetar vi sedan fram en behandlingsplan som uppmärksammar Dina specifika behov.

Under behandlingsperioden för vi en kontinuerlig dialog så att Du ska veta vad som händer och känna Dig trygg. Vi anpassar behandlingsplanen successivt för att kunna bemöta behov som uppstår. Således behöver vi feedback beträffande effekten av föregående behandling vid varje behandlingstillfälle och uppmuntrar därför våra patienter att fokusera på förändringar av smärtan.

Vill Du bli patient? Remiss från husläkare eller motsvarande krävs. Det är viktigt för att vi ska kunna samarbeta kring din behandling. Kontakta oss direkt med Dina frågor på telefonnummer 08-46 49 600. Självklart är Du även välkommen att skriva till oss via email.