logo blobb here!

Bli patient

Weinreich Smärtmottagning är en liten praktik inriktad på behandling av patienter med svåra och långvariga smärttillstånd.

Remiss från husläkare eller motsvarande krävs.

En remiss är ett måste då samarbete med Din läkare ofta blir aktuellt. Genom remissen får vi ta del av Din sjukdomshistorik och Ditt aktuella smärttillstånd.

Våra patienter är ofta pålästa om sin smärtproblematik. Det är något vi välkomnar, men som vi varken förutsätter eller förväntar oss av Dig som söker hit. Vi har lång erfarenhet av smärtbehandling och i ett inledande samtal kan vi ställa de frågor Du och vi behöver få svar på för att sedan gemensamt avgöra om Weinreich Smärtmottagning kan hjälpa Dig. Vi uppskattar om Du tar med Dig resultat av tidigare undersökningar och en förteckning över Dina mediciner. Skriv även gärna en "kom ihåg"-lapp med frågor som Du vill ställa.

När du har en remiss till oss, kontakta oss då direkt på telefonnummer 08-46 49 600. Du kan givetvis också skriva till oss via email eller skicka brev med vanlig postgång.

Weinreich Smärtmottagnings specialitet är "Anestesi och intensivvård" samt "Smärtlindring" och vår inriktning är behandling. Eftersom vi inte har utbildning i rehabilitering eller arbetsmedicin, så kan vi heller inte ansvara för att upprätta rehabiliteringsplaner eller göra bedömningar av arbetsförmåga. Detta ansvar faller på Din hus- eller företagsläkare. Vad vi kan stå till tjänst med är smärtanalys och att dokumentera denna i en sammanfattning eller i ett remisssvar.

Med få undantag tar Weinreich Smärtmottagning endast emot patienter boende i Stockholmsområdet. Vår erfarenhet är att långa resvägar och restider har negativ inverkan på behandlingen.