logo blobb here!

Att vara patient

Det går inte att behandla all smärta idag. Det är den raka sanningen. Vi kan ofta lindra symptom och förbättra patientens livskvalitet. Många gånger kan vi förbättra den avsevärt. Och ibland kan vi eliminera smärtan helt.

Det är viktigt att ge akt på positiva förändringar utöver minskad smärta, som exempelvis förbättrad sömn och ökad förmåga till olika aktiviteter. Hos Weinreich Smärtmottagning vill vi vid uppläggning av behandlingsplanen ställa rimliga mål och sätta upp delmål.

Diagnos

Smärta är en subjektiv upplevelse. En god smärtdiagnos förutsätter därför att patienten kan förmedla sin uppfattning om smärtan till behandlande läkare och vårdgivande personal. Hos oss använder vi oss inledningsvis av samtal för att i samarbete med Dig skapa en bild av smärtproblematiken.

Efter samtalet gör vi en kroppsundersökning och beslutar om relevanta prover och undersökningar. Detta tillsammans med Din sjukdomshistorik utgör sedan grunden för smärtdiagnosen.

Vi utgår från smärtan i sig när vi ställer smärtdiagnos och alltså inte obetingat de orsaker som kan ha föranlett smärta. Viktigast när vi ställer diagnos är inte smärtans utbredning eller intensitet utan smärtmekanismerna.

Behandling

Smärtdiagnosen hjälper oss ta fram en individuell behandlingsplan där vi utgår ifrån Din livssituation och Dina behov. Då smärta hos en patient ofta har flera parallella orsaker, arbetar vi vanligen med en kombination av behandlingsmetoder för att hitta den behandling som passar Ditt fall bäst.

Vi inleder oftast behandling redan vid tredje besöket. Smärta är en belastning för kroppens system såväl som patientens livssituation som helhet. Bristfällig eller utebliven behandling kan resultera i att smärttillståndet förvärras och därför är det vår föresats att påbörja behandling snarast möjligast.

Efter fem behandlingstillfällen gör vi en utvärdering av behandlingen. Om behandlingens utfall i detta skede bedöms som otillfredsställande, gör vi i samarbete med Dig en omprövning av behandlingsplanen och anpassar därefter behandlingens inriktning.

Som regel brukar det behövas mellan åtta och tio behandlingstillfällen för att genomföra en behandlingsplan i sin helhet, men detta beror förstås på den befintliga smärtproblematiken.