logo blobb here!

Smärta är en subjektiv upplevelse. Det är Du som patient som definierar smärtan och avgör om och när Du upplever smärta.

Välkommen

Weinreich Smärtmottagning är en liten praktik med många års erfarenhet inom smärtbehandling och anestesi. Vi har funnits sedan 1988 och grundades för att hjälpa Dig som lider av svåra och varaktiga smärttillstånd i rörelseapparaten.

Behandling hos Weinreich Smärtmottagning utgår från Din enskilda sjukdomshistoria och upplevelse av smärtan. I samarbete med Dig ställer vi en smärtdiagnos och skapar utifrån denna en individuell behandlingsplan.

Smärta är en belastning för kroppens funktioner såväl som patientens livssituation som helhet. Utebliven eller bristfällig behandling kan kraftigt förvärra smärttillståndet. När Du söker Dig hit eller remitteras till oss, är det därför vår föresats att påbörja behandling så snart som möjligt.

Bli patient

Remiss från husläkare eller motsvarande krävs. Det är viktigt för att vi ska kunna samarbeta kring din behandling. Självfallet är Du hjärtligt välkommen att kontakta oss direkt med Dina funderingar. Ring mottagningen dagtid på telefonnummer 08-46 49 600 och tala med vår receptionist Oskar. Du kan givetvis också kontakta oss via email.

I ett inledande samtal svarar vi på Dina frågor och tillsammans avgör vi om Weinreich Smärtmottagning kan erbjuda en behandling som passar Dig.

Mvh,
Karl och Gunnel Weinreich

Behandlande läkare och medicinsk ansvarig på mottagningen är Karl Weinreich. Medarbetare i teamet är Gunnel Weinreich och Oskar Weinreich.